CrisalGrup

La nostra capacitat de resposta Allò que ens fa diferents
Les nostres necessitats ens han fet créixer any rere any, fins a construir la infraestructura professional que avui defineix el nostre grup. Crisalgrup compta amb unes àmplies instal·lacions dotades de la tecnologia més puntera del sector.
Actualment Crisalgrup és un grup format per 5 empreses integrades per un equip humà
altament qualificat format per 81 professionals, 33 vehicles (amb un camió grua de fins a 40 m de braç per al transport de vidres de fins a 7 x 3,20 m), 5 naus industrials i 5 àrees d'exposicions, repartits per la geografia catalana i mallorquina.
La nostra capacitat operativa optimitzada en un exercici fiscal pot arribar a ascendir fins els
20 milions d'euros. El nostre compromís amb la qualitat, resultat d'un treball seriós i un esforç constant ens ha estat reconegut amb diversos distintius, entre els quals hi destaquen l'ISO 9001, el compliment de les normatives CTE (Codi Tècnic de l'Edificació) i el marcatge CE.