CrisalGrup
El plaer de la feina ben feta

Crisalgrup assumeix la direcció d'obra en totes les seves fases, des del desenvolupament del disseny inicial, fins a la preparació de les especificitats de cada projecte. Estudia, proposa i calcula les solucions ideals, recolzada per les grans marques del mercat i els seus millors professionals, dels quals en som instal·ladors directes.